Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen. Wij verwijzen hiervoor naar het e-mailadres zoals vermeld onderaan dit privacybeleid. Verder heeft u ook het recht om een verzoek in te dienen voor de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens zoals wij dat doen.


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het verdient aanbeveling om ons privacy-beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. U krijgt het snelst een antwoord door direct contact op te nemen met support@gamebrands.nl. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe verkrijgen wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming, de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst en op basis van gerechtvaardigde belangen. De toestemming ontvangen we van u door de aanmeld- en bestelprocedure die u doorloopt voor het aanschaffen van product op onze website. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat uw aankoop en de bijbehorende service perfect verloopt. De toestemming kunt u uiteraard te allen tijde intrekken. De overeenkomst komt tot stand bij het bestellen van een product, wij gebruiken uw gegevens om de bestelling te kunnen afronden. Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het behartigen van het gerechtvaardigde belang. Dit houdt in dat we gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om onze service en site te optimaliseren. Echter, ook het voorkomen van fraude hoort hierbij. Uiteraard wegen we de gerechtvaardigde belangen af tegen de rechten, vrijheden en belangen van u, de klant.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u bij ons een account aanmaakt of een bestelling plaatst, hebben wij van u informatie nodig om uw persoonlijke gegevens te verifiëren en bestelling te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

Algemene gegevens:

Dit zijn de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats, die u invult bij het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken. Uw geboortedatum gebruiken wij als een manier om te controleren of u meerderjarig bent. Daarnaast kunnen wij deze gebruiken om u een verrassing toe te sturen rond uw verjaardag.


Uw e-mailadres:

Uw e-mailadres gebruiken wij om uw account en uw bestelling te bevestigen en u te informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief (en u deze aanmelding heeft bevestigd), zullen wij u van tijd tot tijd op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich eenvoudig afmelden via de website.


Uw telefoonnummer:

Om uw bestelling te kunnen versturen met acceptgiro (achteraf betalen) vragen wij van u altijd een (vast) telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent (mag ook werk zijn). Dit nummer gebruiken wij o.a. om uw (niet afgeronde) bestelling te verifiëren en service te verlenen.

Uw IP-adres:

Wanneer u een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst, slaan wij uw IP-adres op. Dit doen wij ter voorkoming van fraude.


Verkeersgegevens:

Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina's dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.


Klantenservice:

U kunt met ons bellen, mailen, chatten, facebooken en twitteren. Om onze service te optimaliseren en om te voorkomen dat u meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen, maken wij korte aantekeningen. Deze aantekeningen worden in uw persoonlijk, afgesloten dossier bewaard. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden of voor de behandeling van klachten. Dit laten wij u telefonisch weten.

Betaalgegevens:

Om uw order te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u betaalt worden uw gegevens in onze administratie, bij de bank en bij de betaalservices verwerkt en opgeslagen. Dit gebeurt om uw betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen.

Fraude:

Ter voorkoming van fraude onderzoeken wij ook klantgegevens. Als het moet (wettelijke verplichting), geven wij uw klantgegevens door aan de overheid.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden bij ons bewaard zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Indien u geen account meer bij ons heeft, dan worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).


Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?


Het doel van het verwerken van de gegevens is:


Persoonsgegevens

  • de verwerking van uw bestelling.

  • de bezorging op het door u aangegeven afleveradres. Indien nodig voor het afhandelen van de bestelling, geven wij deze gegevens door aan andere partijen zoals bezorgdiensten of leveranciers die de bestelling namens gamebrands.nl afhandelen of leveren.

  • u op de hoogte stellen van aanbiedingen en nieuws (indien u zich hiervoor heeft aangemeld).


Verkeersgegevens

Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.


Beoordelingen

Na het plaatsen van een bestelling is het mogelijk dat u per e-mail benaderd wordt voor het schrijven van een beoordeling. Hiervoor wordt u benaderd door support@gamebrands.nl of door een externe partij waarmee wij samenwerken. Wij delen niet meer dan de noodzakelijke gegevens om u te kunnen benaderen. Met externe partijen is in contracten vastgelegd wat zij met de door ons verstrekte gegevens mogen doen.


Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we u door naar ons cookiebeleid.


Uw gegevens zijn bij ons veilig


Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig andere partijen in.


Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van Gamebrands zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van de persoonsgegevens. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, en om onze serviceverlening te optimaliseren, schakelen wij daar waar nodig ook andere partijen in.


Twijfelt u over de echtheid van een e-mail waarin de naam van Gamebrands genoemd wordt? Neem direct contact met ons op.


Heeft u nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op:

e-mail: support@gamebrands.nl of telefoon: 075-6707371